Thay đổi trụ sở công ty

THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY

 

     Doanh nghiệp có quyền thay đổi những hạng mục trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như:

 1. Tên doanh nghiệp;
 2. Trụ sở chính; thông tin đăng ký thuế;
 3. Số điện thoại, email, fax, website;
 4. Vốn điều lệ; tỷ lệ góp vốn (nếu là công ty TNHH 2 TV hoặc CP);
 5. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;
 6. Người đại diện pháp luật; thông tin người đại diện pháp luật;
 7. Các thông tin về chi nhánh, VPDD, Địa điểm kinh doanh.

Ở hạng mục Thay đổi trụ sở chính, Theo điều 12 và 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC và điều 27 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11: Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

I. Cụ thể thay đổi trụ sở có 2 trường hợp sau: 

#1. Thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế:

Soạn hồ sơ => Nộp hồ sơ và chờ thời gian xử lý theo giấy hẹn => Nhận kết quả GCN đăng ký doanh nghiệp mới

*Yêu cầu:

GCN đăng ký doanh nghiệp

Thông tin trụ sở mới

#2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế:

Công việc:

 • Chốt thuế chuyển quận/huyện/tỉnh
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh

II. Con dấu

 • Khắc dấu
 • Thủ tục công bố mẫu con dấu

III. Xử lý hóa đơn

 • Nếu DN không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn địa chỉ cũ thì cần làm thủ tục hủy và đặt in mới;
 • Nếu DN vân muốn sử dụng hóa đơn cũ thì phải thông báo với cơ quan thuế.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments