Chữ ký số

CHỮ KÝ SỐ (còn được gọi là chứng thư số)

                 Hiện nay, Trong hệ thống vận hành doanh nghiệp có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc tối ưu QUẢN LÝ & TIẾT KIỆM CHI PHÍ. Trong đó nhiều bạn hay hỏi về phần mềm chữ ký số và quy định sử dụng chữ ký số như thế nào ? Chúng tôi xin phép được chia sẻ như sau:

 Theo nghị định 26/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số: 

Chữ ký số” (viết tắt CKS) là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

 

 

I. QUY ĐỊNH BẮT BUỘC DN SỬ DỤNG CKS

+ Theo Điểm 4 Luật số 21/2012/QH13 bổ sung thêm Khoản 10 vào Điều 7 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 kể từ ngày 1/7/2013, các doanh nghiệp đóng trụ sở tại các tỉnh/thành phố có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin bắt buộc kê khai thuế qua mạng.

+ Đồng thời bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 2341/QĐ-BTC. Theo đó, từ 01/11/2013 chính thức bắt buộc các doanh nghiệp trên toàn quốc khi kê khai thủ tục Hải Quan phải sử dụng Chữ Ký Số.

+ Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Nghị quyết 01/NQ-CP bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó:

Doanh nghiệp thành lập từ 01/11/2018 phải sử dụng ngay hóa đơn điện tử. Năm 2019, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đô thị lớn phải hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử
Từ ngày 01/11/2020: 100% Doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử

+ Căn cứ điểm e, khoản 1 và khoản 2, Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử:

“1. Hóa đơn điện tử phải có: Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Như vậy, trên hóa đơn điện tử bắt buộc phải có chữ ký điện tử của người bán, còn đối với người mua là không bắt buộc.

+ Quyết định 838/QĐ-BHXH bắt buộc doanh nghiệp/cá nhân phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp báo cáo bảo hiểm điện tử.

Doanh nghiệp muốn thực hiện triển khai giao dịch điện tử trong khai bảo hiểm xã hội thì yêu cầu đầu tiên đối phải có chữ ký số hợp pháp.

 

 

 

https://duongminhluat.com/uncategorized/thue-trong-doanh-nghiep/

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA CKS

Tính toàn vẹn (Integrity): Đảm bảo dữ liệu mã hóa không bị thay đổi. Trường hợp dữ liệu mã hóa bị sửa đổi thì không thể khôi phục lại dạng ban đầu.

Tính bảo mật (Confidentiality): Dữ liệu được bảo mật an toàn trong toàn bộ quá trình xử lý.

Tính xác thực (Authenticity): Kiểm tra tính đúng đắn của thực thể đang giao dịch trên mạng.

Tính chống chối bỏ (Non-repudiation): Xác nhận chủ thể đã thực hiện giao dịch trên mạng.

 

 

III. ỨNG DỤNG CKS TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Chữ ký số là một dạng thông tin đi kèm với văn bản mục đích xác định người tạo lập, chịu trách nhiệm về dữ liệu đó, được thừa nhận về mặt pháp lý. Chữ ký số với các tiện ích giao dịch điện tử hiện đại, an toàn, nhanh chóng và hiệu quả được các ứng dụng phổ biến trong các giao dịch điện tử như: Thương mại điện tử, Khai báo hải quan điện tử, Khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội điện tử, ngân hàng, chứng khoán điện tử, Chính phủ điện tử. 

− Kê Khai Thuế: 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thành phố có cơ sở hạ tầng về CNTT thì bắt buộc phải kê khai thuế qua mạng theo điều 4 Luật số 21/2012/QH13 bổ sung thêm Khoản 10 vào Điều 7 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 kể từ ngày 1/7/2013. Kê khai thuế bao gồm: Kê khai Thuế Giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Thuế thu nhập cá nhân….

− Kê Khai Hải Quan: Đối tượng phải làm thủ tục Hải Quan bao gồm các công ty nằm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, vật dụng trên vận tải xuất nhập cảnh.

− Kê Khai Bảo Hiểm Xã Hội: Doanh nghiệp có sử dụng lao động hàng tháng bắt buộc phải kê khai & đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế(BHYT)…

− Chữ Ký Điện Tử còn có thể giúp doanh nghiệp, cá nhân sử dụng trong các giao dịch thương mại như ký hợp đồng mua bán, ký kết văn bản thỏa thuận hoặc những giao dịch khác.

– Hệ thống nộp hồ sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, y tế, giáo dục,…

Trên đây là những thông tin cơ bản để các bạn tham khảo.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm !

Liên hệ hỗ trợ: 0965 283 615

https://duongminhluat.com/uncategorized/dieu-chinh-noi-dung-du-an-dau-tu/

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments