7 Lưu ý về xuất hóa đơn điện tử

7 Điểm quan trọng cần lưu ý về xuất hóa đơn điện tử
Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 thì hóa đơn điện tử (HĐĐT)sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020.
1. Hoá đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?
Căn cứ công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện HĐĐT có hướng dẫn về việc lập HĐĐT có số dòng nhiều hơn một trang. Khi các DN sử dụng hóa đơn điện tử thì số dòng của hóa đơn không hề bị giới hạn. Do vậy, khi bán hàng hóa, DN xuất HĐĐT cho khách hàng thì DN phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra lên trên nội dung hoá đơn, đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong HĐĐT có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.
=> HĐĐT xuất ra không được kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.
Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013:
– Nếu bên bán xuất hóa đơn (Ghi xuất hàng theo bảng kê) có thể bị phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng do không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.
– Nếu bên mua nhận các hóa đơn này có thể bị loại chi phí do hóa đơn không hợp lệ theo quy định về hóa đơn chứng từ.
( Ảnh minh họa )
2. Giá trị chứng từ giấy – một bản in ra giấy của hóa đơn điện tử:
Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018:
Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.
3. Các loại Hóa đơn điện tử:
Hóa đơn điện tử cũng có đủ các loại gồm: Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng và các loại Tem, Vé, Phiếu thu, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển… Tuy nhiên, tất cả đều lập và lưu điện tử, tức không dùng giấy.
Hóa đơn điện tử được chia làm 2 nhóm sử dụng:
Nhóm 1: Sử dụng loại không có mã xác thực của cơ quan thuế: bao gồm DN thuộc các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại.
Nhóm 2: Sử dụng loại có mã xác thực của cơ quan thuế: bao gồm hầu hết các doanh nghiệp không thuộc nhóm 1, kể cả doanh nghiệp thuộc nhóm 1 nhưng có rủi ro cao về thuế.
Mã xác thực là một dãy số và chuỗi ký tự do hệ thống của cơ quan thuế cấp phát một cách tự động dựa trên nội dung của hóa đơn điện tử do bên bán lập. Mã này sẽ gán lên hóa đơn trước khi chuyển đến người mua. (Điều 12 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018)
4. Tiêu chí bắt buộc trên hoá đơn:
– Hóa đơn điện tử vẫn có những tiêu chí bắt buộc như hóa đơn giấy hiện hành, kể cả tên, ký hiệu, ký hiệu mẫu và số hóa đơn.
– Phải có chữ ký điện tử của bên phát hành. Ngoài ra, thời điểm lập hóa đơn điện tử (chính xác theo ngày, giờ, phút, giây) sẽ thể hiện ngay trên hóa đơn.
(Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018)
5. Không có ngoại lệ cho hóa đơn dưới 200.000 VND
Điều 12 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:
“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”
=> không có giới hạn mức giá trị tối thiểu lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ.
6. Chứng từ đi đường
Điều 29 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018: Khi vận chuyển, lưu thông hàng hóa trên đường, không cần phải mang theo hóa đơn giấy, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về HĐĐT phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu HĐĐT.
Tuy nhiên, nên mang theo một chứng từ giấy của HĐĐT để xuất trình trong trường hợp hàng hóa vận chuyển đến nơi không có Internet.
7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy:
Điều 10 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018:
Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của HĐĐT và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.
HĐĐT được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments