THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

 

             Doanh nghiệp (công ty) có 03 đơn vị trực thuộc là: chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Chính vì đây là các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nên chúng được thành lập khi chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định bằng văn bản về việc thành lập các đơn vị trực thuộc này.

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
 • Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

 

I. QUY TRÌNH THÀNH LẬP

 • Tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh & giải đáp những vướng mắc của khách hàng;
 • Soạn thảo hồ sơ chuyển cho khách hàng ký đóng dấu;
 • Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu;
 • Thay mặt Quý khách hàng nhận Giấy chứng nhận chi nhánh;
 • Làm thủ tục khắc dấu tròn;
 • Thực hiện đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp và mẫu dấu chi nhánh công ty lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia ( Quy định mới được áp dụng từ tháng 7 năm 2015 theo luật doanh nghiệp )

II. THỜI GIAN: 6-8 ngày làm việc

III. HỒ SƠ

#1. Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên

– Thông báo lập chi nhánh (mẫu quy định);

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh

#2. Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên

– Thông báo lập chi nhánh;

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên;

– Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh.

#3. Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

– Thông báo lập chi nhánh;

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị;

– Biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CẦN BIẾT SAU KHI MỞ CHI NHÁNH CÔNG TY

 1. Quy định treo biển hiệu chi nhánh:

Treo biển hiệu tại trụ sở đăng ký, trên biển hiệu đáp ứng đủ các thông tin như tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở, số điện thoại..

 1. Quy định thuế với chi nhánh công ty (nếu có)

2.1. Quy định về thuế môn bài chi nhánh

Thuế môn bài 1000.000 VNĐ/ năm. ” Khi đăng ký 6 tháng cuối năm chỉ phải nộp 500.000 VNĐ”

Tại Điều 17, Khoản 1 quy định về khai thuế môn bài thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

Như vậy:

– Chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Nếu chi nhánh ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.

Nếu chi nhánh ở khác tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh

2.2. Quy định về Thuế GTGT chi nhánh

Tại Điều 11, Khoản 1 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế GTGT như sau:

“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Như vậy:

–  Thủ tục phát hành hóa đơn chi nhánh sẽ thực hiện và tiến hành giống như khi phát hành hóa đơn với công ty

– Trường hợp tiến hành thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT tại chi nhánh, khi đáp ứng những điều kiện pháp lý như:

Chi nhánh hạch toán độc lập

Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính

– Kê khai và nộp thuế GTGT tại trụ sở chính, nếu  thỏa mãn 1 trong những điều kiện sau:

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Không phát sinh doanh thu, hoặc cùng tỉnh với trụ sở chính

Trường hợp chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

2.3. Quy định về thuế TNDN

Tại Điều 12 Khoản 1 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế như sau:

“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Như vậy:

Chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chi nhánh (Chi cục thuế quận, huyện nơi chi nhánh trụ sở ở đó)

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp hồ sơ khai thuế cả phần thu nhập tại chi nhánh.

Trên đây là những nội dung tư vấn trước và sau khi doanh nghiệp đăng ký mở chi nhánh công ty, trong trường hợp quý khách hàng cần rút ngắn thời gian thực hiện mở chi nhánh công ty có thể liên hệ trực tiếp tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.