Dịch vụ khai báo hóa chất, giấy phép nhập khẩu hóa chất,

Theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, có rất nhiều loại hóa chất thuộc mặt hàng nhập khẩu có điều kiện cần phải xin Giấy phép nhập khẩu, khai báo hóa chất nhập khẩu.

Lưu ý: Tiền chất thì xin giấy phép nhập khẩu. Hóa chất độc hại ko thuộc tiền chất phải khai báo hóa chất.

Hóa chất nhập khẩu phải khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi thông quan (Phụ lục V – Nghị định số 113/2017/NĐ-CP)

Để khai báo, tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW), bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm.

Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ theo quy định dạng bản in.

Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Nghị định bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất Nhập khẩu; hóa đơn mua, bán hóa chất; phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt. Trường hợp mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.

Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

Khi tổ chức, cá nhân khai báo thông tin qua Cổng NSW, thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, hệ thống này tự động phản hổi qua Cổng NSW tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục liên quan.

“Thông tin phản hồi khai báo hóa chất Nhập khẩu qua Cổng NSW theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định  số 113/2017/NĐ-CP  có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan”.

Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng NSW, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất Nhập khẩu qua hệ thống dự phòng do cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng NSW và các văn bản chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua Cổng NSW.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu trong thời gian tối thiểu 5 năm.

Các trường hợp miễn trừ khai báo:

– Hóa chất được sản xuất, Nhập khẩu  phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.

– Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, Nhập khẩu.

– Hóa chất Nhập khẩu dưới 10 kg/một lần ​Nhập khẩu. Trường hợp này không áp dụng với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

– Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

– Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

——————————

Công ty TNHH Tư Vấn Dương Minh Luật chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, khai báo hóa chất nhanh với chi phí hợp lý nhất.