Xuất khẩu & phân phối hàng hóa

Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài

(Doanh nghiệp xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa)

 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và được cấp phép hoạt động kinh doanh doanh mua bán hàng hóa cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như thế nào? Giấy tờ, hồ sơ cần thiết chuẩn bị? Trình tự thủ tục thực hiện ra sao?

Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam bao gồm: 

  • Nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; 
  • Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế
  • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
  • Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam

 

( Mẫu Giấy phép )

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bao gồm:

a) Thực hiện quyền xuất khẩu;
b) Thực hiện quyền nhập khẩu;
c) Thực hiện quyền phân phối;
d) Cung cấp dịch vụ giám định thương mại;
đ) Cung cấp dịch vụ logistics;
e) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính;
g) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
h) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
i) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
k) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Để tiến hành nhập khẩu, xuất khẩu và/hoặc phân phối hàng hóa tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện 3 bước:

  • Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Bước 3: Xin cấp Giấy phép kinh doanh hàng hóa

Việc xin cấp Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài được quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công thương. Theo đó:

Quyền xuất khẩu: là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm: Đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu; Thực hiện xuất khẩu; Thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất khẩu.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu)

– Bản giải trình (theo mẫu)

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao ĐKKD;

– Nội dung kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa dự kiến của doanh nghiệp;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Nơi nộp hồ sơ: Sở công thương tỉnh/ TP.

Liên hệ tư vấn: 0965 283 615 – 0936 566 385 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments