THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

 

Mã số mã vạch là một dãy số mà khi ta dùng máy quét và phần mềm đọc mã vạch chuyên dụng thì mã số đó thể hiện một số thông tin cơ bản như:

 • Tên sản phẩm.
 • Thông tin của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm đó.
 1. Các loại mã vạch hiện nay trên thị trường sản phẩm
 • 10 chữ số – Đối với trường hợp dưới 100 sản phẩm.
 • 9 chữ số – Đối với trường hợp dưới 1.000 sản phẩm.
 • 8 chữ số – Đối với trường hợp dưới 10.000 sản phẩm.
 • 7 chữ số – Đối với trường hợp dưới 100.000 sản phẩm.

 1. Tiến trình thực hiện dịch vụ đăng ký mã số, mã vạch
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch.
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký và sử dụng mã số mã vạch.
 • Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký mã số mã vạch.
 • Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sử dụng đối với mã số mã vạch cho doanh nghiệp mình.
 • Tư vấn cách sử dụng mã số mã vạch sau khi doanh nghiệp được cấp mã vạch.

 

 1. Hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch bao gồm:
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng.
 • Bản đăng ký sử dụng mã vạch sản phẩm
 • Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã số mã vạch thương phẩm toàn cầu (GTIN)
 • Giấy ủy quyền