Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép Văn phòng đại diện

Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép Văn phòng đại diện

 

                          Điều chỉnh,bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

                         Việc điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam luôn gặp những khó khăn về mặt pháp lý. Dương Minh Luật sẽ giúp các doanh nghiệp nước ngoài tháo gỡ vướng mắc pháp lý đó. Với phương châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

  1. Hồ sơ:

1.1 Đối với trường hợp thay đổi trưởng VP đại diện:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền ký;

– Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

– Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính.

– Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện. Phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu là công dân Việt Nam thì bản sao hộ chiếu/ giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân kèm theo bản chính để đối chiếu;

– Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện.

1.2 Trường hợp thay đổi địa chỉ hoặc tên gọi của thương nhân nước ngoài:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền ký;

– Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

– Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực  theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.3 Trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền ký;

– Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

– Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực  theo quy định của pháp luật Việt Nam (Trong trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài).

1.4  Trường hợp thay đổi trụ sở văn phòng đại diện:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền ký;

– Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

– Bản thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện.

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện.

 

 

  1. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi quy định tại nêu trên, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép hoặc ủy quyền cho Dương Minh Luật thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trừ trường hợp hồ sơ phải gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan chuyên ngành, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện khi việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments