Tư vấn bất động sản

Tư vấn bất động sản

                  Luật kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, quy định một cách toàn diện các nội dung liên quan đến pháp luật bất động sản. Luật kinh doanh bất động sản có những quy định mới tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của thị trường bất động sản hiện nay như:

#1. Được kinh doanh nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai:

– Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

– Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì

được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

(Theo điều 5 luật kinh doanh bất động sản)

( Ảnh minh họa )

#2. Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, g và h khoản 1 Điều 11 Luật kinh doanh Bất động sản;

– Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

– Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

– Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;

b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

c) Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng.

( Ảnh minh họa )

#3. Vốn pháp định từ 20 tỷ đồng trở lên:

Theo luật kinh doanh Bất động sản cũ vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản là 6 tỷ đồng. Còn theo luật kinh doanh Bất động sản 2014 tăng lên là 20 tỷ đồng ( Theo điều 10: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng).

Cũng theo điều 10: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

( Ảnh minh họa )

Có thể bạn quan tâm https://duongminhluat.com/uncategorized/thu-tuc-mua-ban-bat-dong-san/

#4. Về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở:

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Để tăng cường thêm các  biện pháp bảo vệ người mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, điều 34 của luật quy định thêm bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.

#5. Kinh doanh dịch vụ bất động sản:

Điều 60 Luật kinh doanh Bất động sản quy định: Phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đã loại bỏ một số dịch vụ như: định giá, đấu giá, quảng cáo Bất động sản. Theo đó, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật này.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng chứng thực (một số trường hợp không bắt buộc). Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Mọi yêu cầu liên quan đến thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng DM&HP hotline: 0965 283 615 để được hướng dẫn chi tiết hoặc đặt lịch hẹn luật sư tư vấn.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments